top of page

Příměstské tábory Blažovice 2023

Nabídka příměstských táborů v Blažovicích na léto 2023:

Nabídka se připravuje.....

 

 

PŘIHLAŠOVAT SE NA JEDNOTLIVÉ TÁBORY NEBO NA VÍCE TÁBORŮ SOUČASNĚ MŮŽETE <<ZDE>> (od ............, 9.00h do naplnění kapacity)

Důležité info:

 

Příměstské tábory jsou určeny pro děti od 6 do 14 let.

Cílem příměstských táborů je zajistit smysluplné aktivity pro děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání a nemohou o ně pečovat.

Provozní doba příměstského tábora: pondělí - pátek 8-16h

Cena příměstského tábora: 2 500 Kč/ týden (cena zahrnuje celotýdenní interaktivní program, oběd, pitný režim, výtvarný, spotřební a další materiál, odměny pro děti aj.)

Kapacita příměstských táborů: 16 dětí/tábor

Postup pro přihlášení na příměstský tábor: 

1. vyplnění elektronické přihlášky/předběžné rezervace místa <<ZDE>>

2. odevzdání papírové přihlášky <<ZDE>> do poštovní schránky RC Balónky Blažovice/ Dětské skupiny Bublinky u vchodu do Kulturního domu v Blažovicích do .......

3. úhrada poplatku za příměstský tábor do ...... (údaje k zaplacení viz. papírová přihláška)


--> při nástupu na tábor:

4. potvrzení o bezinfekčnosti s datem nástupu na tábor <<ZDE>>

5. kopie průkazky zdravotní pojišťovny

Kontaktní osoba: Petra Javůrková - 777 585 095, bublinky@mcbalonky.cz

bottom of page