Dětská skupina Bublinky Blažovice

     Dětská skupina Bublinky Blažovice se nachází v 1.patře Kulturního domu. 

Aktuální otevírací doba: 7-16.00h.

Kapacita: 10 dětí

Obědy: zajišťuje Školní jídelna při ZŠ a MŠ Blažovice. Cena je 40 Kč a je vždy splatná v hotovosti na měsíc dopředu.

Kontaktní osoba: Petra Javůrková, tel. 777 585 095/ bublinky@mcbalonky.cz

Najdete nás na adrese:

Nádražní 165

Blažovice 664 08

Máme volná místa i v jiných skupinách!
Přijďte se k nám podívat!
Náš tým
Mgr. Petra Javůrková
"vedoucí pobočky Blažovice a Brno - Židenice, lektorka pohybových aktivit pro děti a dospělé v rodinném centru Balónky Blažovice"

Co mám v dětské skupině na starosti:
 • plynulý chod dne
 • materiální a technické zajištění provozu
 • komunikace s rodiči a vyřizování emailové korespondence
 • správa rezervačního systému - rezervace, změny docházky, nastavení systému
 • správa webových a facebookových stránek
 • zajištění obědů
 • evidence plateb školného
 • čisté a připravené prostředí, zajištění úklidu
 • podporu týmu 
 • v případě potřeby zaskakující "teta"
 
S čím se na mě můžete obracet: 
 • s požadavky na úpravu docházky v rezervačním systému
 • s dotazy k provozu dětské skupiny
 • s platbou a evidencí obědů
 • s vyplněním potřebných dokumentů
 • s evidencí plateb školného
 
Kvalifikace pro práci s dětmi: zkouška profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, vzdělávací programy "Metodika pohybových her s kojenci a batolaty" a "Metodika cvičení rodičů s dětmi"
Zkušenosti s dětmi jsem získala:  jako maminka dvou malých dětí (2011 a 2013), lektorka cvičení s dětmi 1-3 roky a 3-6 let, působením v dětské skupině od jejího vzniku v roce 2016
Co mě zajímá: fitness a zdravý životní styl, cvičení s dětmi i dospělými, práce v rodinném centru - realizace aktivit pro rodiny s dětmi

 
Kateřina Čermáková

Co mám v dětské skupině na starosti: 
 • péče o děti od března 2017
 • přebírání a předávání dětí a svačinek
 • tvorba vzdělávacího plánu
 • vytváření příjemného a připraveného prostředí
 • příprava výtvarných a dalších vzdělávacích aktivit pro děti
S čím se na mě můžete obracet:
 • s veškerými dotazy a požadavky týkajícími se vašich dětí
Kvalifikace pro práci s dětmi: kurz asistenta pedagoga, kurz psychomotorického vývoje dítěte mladšího školního věku a asistenta pedagoga dětí s SPCH-ADHD, ADD, zkouška profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Zkušenosti s dětmi jsem získala: 4 roky v mateřské škole- zkušenost s péčí o děti s poruchou autistického spektra, s Williamsovým syndromem a sluchovou vadou, ve volném čase hlídání dětí v několika rodinách
Co nabízím dětem: milý a klidný přistup, aby se v dětské skupině cítily co nejlépe
"V dětské skupině spolu tvoříme, malujeme a rozvíjíme kreativitu :-)"
Barbora Tučková
Co mám v dětské skupině na starosti: 
 • péče o děti od března 2018
 • přebírání a předávání dětí a svačinek
 • tvorba vzdělávacího plánu
 • vytváření příjemného a připraveného prostředí
 • příprava hudebních a dalších vzdělávacích aktivit pro děti
S čím se na mě můžete obracet:
 • s veškerými dotazy a požadavky týkajícími se vašich dětí
Kvalifikace pro práci s dětmi: akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách

Zkušenosti s dětmi jsem získala: praxí v dětské skupině Bublinky, jako lektorka plavání s dětmi předškolního věku, péčí o mladšího sourozence, praxí v rámci kurzu pracovníka v soc.službách

Co nabízím dětem:  trpělivost, vnímavost, empatii a vlídný přístup
"Protože mám ráda zpěv a básničky, budeme s dětmi rozvíjet jejich řečové schopnosti a vztah k hudbě".
Lucie Paulíková
od března 2018 na mateřské dovolené
 
Co mám v dětské skupině na starosti: 
 • péče o děti od července 2016
 • přebírání a předávání dětí a svačinek
 • tvorba vzdělávacího plánu
 • vytváření příjemného a připraveného prostředí
 • příprava hudebních a dalších vzdělávacích aktivit pro děti
S čím se na mě můžete obracet:
 • s veškerými dotazy a požadavky týkajícími se vašich dětí
 
Kvalifikace pro práci s dětmi: střední škola pedagogická, zkouška profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ , kurz první pomoci

Zkušenosti s dětmi jsem získala: praxí v dětské skupině od jejího vzniku v roce 2016, praxí v rámci SŠ, miniškolky a hlídáním dětí v několika rodinách, z táborů

Co nabízím dětem: nekonečný úsměv na rtu, optimismus, klidnou povahu,  obrovskou trpělivost
"Jelikož mým koníčkem je hudba, chtěla bych s dětmi často zpívat písničky, hrát na nejjednodušší hudební nástroje, učit je rytmus apod.

© 2016 by dsbublinky.cz