​O nás

     Dětské skupiny Bublinky zahájily svou činnost v roce 2016. V současnosti jsou v provozu 4 pobočky - v Brně Bystrci, Kohoutovicích, Židenicích a v obci Blažovice, s celkovou kapacitou 58 dětí. O děti se s láskou stará stabilní tým empatických a kvalifikovaných "tet", v každé pobočce v poměru 6 dětí na jednu pracovnici

 

Dětské skupiny Bublinky navštěvuje v současnosti celkem 150 dětí.

Naše filozofie
“Dáváme Vaší rodině možnost volby životní cesty.”

 

Naší vizí je: 

Nabízet kvalitní a cenově dostupné zařízení pro děti. 

Připravit Vaše děti na celoživotní vzdělávání.

Být přirozenou oporou pro rodiče.

 

Dětská skupina Bublinky ctí tyto hodnoty:

 • otevřenost

 • vzájemná důvěra a respekt

 • ohleduplnost

 • vnitřní motivace

 • zdravé sebevědomí

 

Vedeme děti k samostatnosti, úměrné jejich schopnostem. Učíme a pomáháme jim osvojit si základní lidské hodnoty, bouráme genderové stereotypy. Rozvíjíme všestrannost dětí.

 

Stavíme na těchto základních metodách práce s dětmi:

 • učení hrou a nápodobou

 • zařazování pohybových, výtvarných a hudebních činností

 • využívání prvků Montessori pedagogiky a systematické práce

 • zážitková pedagogika

 • cvičení a hry na přirozený rozvoj řeči

 • seznamování s tradicemi, zvyky a svátky

    

AKTUALITY
Chcete vědět víc?
Přijďte se k nám podívat!
Nebo si přehrajte na naše nové video!

© 2016 by dsbublinky.cz